Onze visie, drive en B²-waarden

Visie

In onze visie zijn succesvolle organisaties: constant bezig beweging te creëren, focussen zij daarbij op heldere businessdoelen en verankeren zij deze waarden in het DNA van de organisatie en de medewerkers:

Drive

Aan het einde van iedere opdracht willen wij blijvende en aantoonbare impact hebben gehad op de doelen van onze klanten. Wij doorbreken bestaande patronen en leggen sámen met de klant nieuwe verbindingen tussen het gedrag van medewerkers en de business doelen.

Dé perfecte match

Om bij iedere opdracht daadwerkelijk impact te kunnen hebben moet er een pérfecte match zijn tussen de klant en de B².DNA Developer. Om dit te garanderen werken wij met een netwerk van professionals die voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen. En wij selecteren én certificeren sámen met de opdrachtgever de B².DNA Developer. Kortom, u krijgt de developer die qua kennis, ervaring en persoonlijkheid past bij uw organisatie, uw vraagstuk en uw mensen.

De B².DNA waarden:

Beweging creëren:
Wij dúrven bestaande patronen te doorbreken en beweging te creëren met constante focus op aantoonbare groei van medewerkers, de organisatie en de gestelde doelen.

Business ontwikkelen:
Het sec ontwikkelen van medewerkers is geen doel op zich. Wij geloven in de koppeling tussen het ontwikkelen van mensen en het vergroten van hun toegevoegde waarde aan de klanten, de business en daarmee aan de winstgevendheid.

Beter wíllen en Beter doen:
Met grote stappen doelstellingen willen bereiken is geen doel op zich. Wij willen kwalitatieve en meetbare groei realiseren door onszelf en klanten uit te dagen het iedere dag beter te willen en beter te doen dan gisteren.

Bewuste keuzes:
Medewerkers staan dagelijks voor vele keuzes. Wij geloven in de kracht van bewuste keuzes, gemaakt vanuit een krachtig ontwikkeld professioneel en persoonlijk bewustzijn. Kortom, weten waarom je iets doet en wat dit bijdraagt aan de klant- en medewerkertevredenheid.

Meer weten over onze aanpak? of heb je vragen?
Bel direct met Edwin op 06 50 50 37 86 of stuur een email naar elondeman@b2dna.nl