Category: Organisatie & cultuurverandering

Zelfsturing? Graag wat méér nuance!

Zelfsturing is 'hot' en wij krijgen veel vragen over het nut en de impact ervan. Onze visie en ervaring is dat zelfsturing te vaak een doel op zich wordt. Wij pleiten voor meer nuancering en bij de organisaties die wij begeleiden zoeken we naar de optimale 'mengvorm' in de sturing die mensen en teams geven aan hun werkzaamheden. Concreet is dus de vraag: welke vorm past bij de doelen van de organisatie en de ontwikkeling van de medewerkers? Wat is dus nodig in plaats van wat zou kunnen?

Continue reading

Gepubliceerd in de categorie: Organisatie & cultuurverandering, Teamcoaching & ontwikkeling

Effectief als Cultuurmaker!

Reorganisaties gaan altijd gepaard met emoties, onzekerheid, kansen en bedreigingen. Te vaak richten we ons teveel op het herinrichten van processen en systemen, terwijl het in de kern gaat om het creëren van effectief gedrag. Hoe kun je als manager en HR professional optimaal bijdragen? Hierbij onze ervaringen met reorganisaties inclusief concrete handvatten.

Continue reading

Gepubliceerd in de categorie: Leiderschap & Management, Organisatie & cultuurverandering, Teamcoaching & ontwikkeling

B2.DNA start met Coaching Ourselves: effectief, impactvol en kosteneffectief ontwikkelen!

B2.DNA gelooft in de kracht van intrinsieke ontwikkeling. Met het inzetten van de Coaching Ourselves zetten we hierin de volgende stap. Coaching Ourselves is een methodiek waarbij teams zichzelf coachen en ontwikkel op basis van door Mintzberg ontwikkelde input. Bedrijven die reeds werken met Coaching Ourselves: o.a. ING, Nissan, Fujitsu en Cathay Pacific

Continue reading

Gepubliceerd in de categorie: Leiderschap & Management, Nieuws, Organisatie & cultuurverandering

Mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden!

Organisatie verbeteringen gaan vaak gepaard met stevige emoties. Verandering roept bij mensen onzekerheid en onduidelijkheid op. Organisaties die bezig zijn met een verandertraject en die emoties negeren, krijgen aan dat verandertraject een harde dobber. Wij zien in de praktijk dat organisaties focussen op de 'harkjes' en de 'planning' en dat het volgens niet volgens plan verloopt... want:

Continue reading

Gepubliceerd in de categorie: Organisatie & cultuurverandering