Bijenkorf Junior Buyer Programma

De businessuitdaging

Door de toegenomen concurrentie en in hoog tempo veranderende smaak van consumenten moeten de inkopers van de Bijenkorf scherp met leveranciers onderhandelen. Uitgangspunt hierbij is het bedingen van de scherpst mogelijke prijs met behoud van goede kwaliteit en voorwaarden én met behoud van optimale leveranciersverhoudingen.

De ontwikkeldoelen

  • Vergroten lef, durf & resultaat
  • Kunnen onderhandelen met optimale balans tussen kwantitatief en kwalitatief resultaat
  • Gevoel van intrinsieke kracht in onderhandelingen verder vergroten
  • Maximaal rendement kunnen behalen én goede leveranciersrelaties behouden
  • ‘Hard op de inhoud en zacht op de relatie’ kunnen én durven zijn

De impact volgens de managers van de Bijenkorf:

  • Junior buyers durven meer van leveranciers te vragen
  • Meer pro-activiteit binnen het onderhandelingsproces
  • Vergroot gevoel van kracht en overtuiging
  • Meer durf om de ‘weerstandsprijs’ van de leverancier op te zoeken
  • Niet uit angst voor spanning in de relatie akkoord gaan met onvoldoende resultaat