Scheldebouw Management Development

“Legt pijnpunten in de organisatie bloot op directe en open wijze. Door vertrouwen te creëren pakken managers zaken écht op”

M. Verhoef, Manager Engineering & Design

Scheldebouw logo

Het businessvraagstuk

Samen met Scheldebouw management, HR zijn de volgende doelen vastgesteld:

 • verlagen van de werkdruk en kort- & langverzuim percentages;
 • vergroten van management capaciteiten en leiderschap;
 • versterken van het zelfsturend vermogen PDM’s & PDM-teams;
 • vergroten van de mate van teamdevelopment;
 • vereenvoudigen van de interne processen t.b.v. verlagen van de werkdruk.

De resultaten

 • Werkdruk: + 29% verbetering
 • Management Capaciteiten: aansturing designers + 46 % verbetering
 • Management Capaciteiten: aansturing System Design + 25% verbetering
 • Afname kort- & lang verzuim: significant (exacte cijfers classified) 

(Cijfers o.b.v. interne survey door Scheldebouw management)

De aanpak

In samenwerking met System Design Management hebben we een geïntegreerde aanpak ontwikkeld:

 • Proces Redesign: vereenvoudigen interne werkprocessen en systemen
 • Intensieve persoonlijke- en professionele coaching;
 • Management Development Programma (2 jaargangen)
 • Teamdevelopment traject voor alle 11 Project Design Teams (90 medewerkers)

Blijvende verandering

Vanuit ons perspectief is dit traject uniek in vele facetten en staat model voor hoe wij geloven dat échte en blijvende verandering in organisaties zou moeten worden vorm gegeven:

 • persoonlijke en langdurige committent van (hoger) management;
 • juiste balans tussen hard & zacht: zowel aanpak van processen als gedrag
 • geïntegreerde aanpak: coaching, management development en team development;
 • effectief re-design van interne processen;
 • langdurige focus (2 jaar) inclusief effectieve borging.