Nieuwe Werkelijkheid? Nieuw Leiderschap!

Leiderschap van NU: Verbindend Leiderschap

 

De ‘oude methoden’ die wij in de praktijk voornamelijk tegen komen:

 • méér controle
 • toename van procedures & systemen & 'lijstjes'
 • opgelegde ‘budgetdruk’
 • méér vergaderingen en overleggen

In onze visie vraagt een nieuw tijdperk om nieuw leiderschap: Verbindend Leiderschap dat werkt vanuit:

 • Verbinding
 • Vertrouwen
 • Visie
 • Inspiratie

En binnen verbindend leiderschap worden vanzelfsprekend nog steeds gemaakte afspraken nagekomen en is iedere medewerker verantwoordelijk voor zijn/haar bijdrage aan de overeengekomen doelen en output afspraken. Kortom, van de oude ‘hiërarchische en doelgerichte stijl’, naar een 'verbindende en output gerichte leiderschapsstijl':

Verbindende leiders

Verbindende organisaties en teams (o.a. Zappos, Semco, Virgin) scoren in de huidige marktomstandigheden goed omdat zij drie elementen effectief verbinden:

verbindende organsisaties

Om zingeving, autonomie en vakmanschap succesvol met elkaar te kunnen verbinden is het van belang dat leiders van NU zich bewust zijn van de essenties van verbindend & output gericht leiderschap:

verbindende leider

 

1. Betekenis geven

In onzekere situaties zoeken mensen naar informatie en betekenis. De betekenis die medewerkers geven aan gebeurtenissen geeft richting aan hun gedrag en gevoel van zekerheid, vertrouwen en uiteindelijk effectief gedrag. Verbindende leiders geven krachtig 'richting & betekenis' en:

 • communiceren open, eerlijk en direct (en schetsen het niet mooier)
 • bieden een nieuw perspectief op de toekomst
 • weten wanneer ze belemmerende systemen en patronen moeten 'ontmantelen'

En hierdoor inspireren ze anderen om mee op pad te gaan en de nieuwe toekomst waar te maken.

2. 4xR

Dit is misschien wel de meest lastige essentie van leiderschap. In veel organisaties speelt de vraag hoe er ruimte kan komen voor medewerkers om initiatief, creativiteit en ondernemingszin te tonen. Het zetten van deze stappen vereist moed en vertrouwen.

Verbindende Leiders:

 • geven richting vanuit de zijnswaarde, de klantwaarde en de kernwaarden
 • laten mensen initiatief nemen en experimenteren met vernieuwing
 • geven ruimte aan ontwikkeling en autonomie binnen heldere kaders en doelen

Echter, wie richting en ruimte geeft, mag resultaten en rekenschap vragen. Leiders bespreken daarom met de professionals de voortgang en de behaalde resultaten en samen delen ze de opgedane ervaringen met anderen. Ze gebruiken:

De viereenheid: Richting > Ruimte > Resultaat > Rekenschap

3. Zelfbewustzijn

Verbindende leiders zijn omgevingsbewust, sociaal bewust en zelfbewust. Ze zijn zich bewust van wat zich in hun omgeving afspeelt en waar mensen zich door laten leiden. Hierdoor kunnen ze aansluiten bij de gevoelswereld en ambities van anderen en weten ze de energie van de mensen in de organisatie te richten op de toekomst. Verbindende leiders:

 • onderkennen hun sterke en zwakke eigenschappen
 • weten wie ze zijn en kennen hun eigen drijfveren
 • zijn toegankelijk, benaderbaar en maken emoties bespreekbaar
 • zijn niet bang voor hun eigen positie en geven daarom eigen fouten toe
 • maken fouten bespreekbaar en dekken ze niet toe vanuit angst of arrogantie

Bovenstaand voorbeeldgedrag is essentieel voor het ontwikkelen van vertrouwen!

4. De WAAROM-waarde creëren

Bij de Waarom-waarde van een organisatie gaat het om:

 • de betekenis voor klanten & medewerkers & partners
 • de kracht en identiteit van de organisatie
 • de maatschappelijke betekenis

Organisaties die succesvol zijn hebben helder voor ogen wat hun Waarom-waarde, wat de behoeften van hun klanten en medewerkers zijn en geven daar gericht invulling aan op basis van een heldere identiteit en marktpositie.

Het gaat bij de Waarom-waarde om vier samenhangende invalshoeken:

 • waar staan we voor (waarden)
 • waar gaan we voor (doelen/resultaten)
 • wat is onze unieke kracht
 • welke waarde propositie kiezen we

Een belangrijke opgave voor leiders is om duidelijk te maken wat de identiteit en betekenis van een organisatie en de medewerkers is. Kortom, Waarom en Waarheen!

5. Oog voor omgeving en klantwaarde

Verbindende leiders hebben oog voor wat er in de omgeving gaande is:

 • ze weten wat er speelt binnen en buiten de organisatie
 • ze zetten de klantwaarde en toegevoegde waarde voorop
 • ze delen persoonlijke ervaringen en geven hiermee richting, betekenis en ruimte

Betekenisvolle leiders geven bewust aandacht aan specifieke voorvallen en gebeurtenissen. Ze zijn expliciet in wat ze belangrijk vinden, waar ze waarde aan hechten en wat ze beslist niet willen. In de kern creëren ze ruimte voor dialoog en daarin geven ze betekenis. Ze schetsen een aanlokkelijk toekomstbeeld en inspireren daarmee anderen om mee te doen.

6. Samenspel Organiseren

Organiseren en veranderen verlangt samenspel. Verbindende leiders zoeken iedere keer naar een vitale coalitie die kan bijdragen aan resultaat, of die een verandering kan trekken. Iedere keer is de keuze anders. Het komt er op aan om verbondenheid te creëren en een coalitie te vormen met mensen die hun nek durven uitsteken en initiatief willen nemen. Verbindende leiders streven naar:

 • mensen die hen tegenspreken
 • bouwen een team van mensen met verschillende achtergronden en kwaliteiten 

7. Waarderen

Dagelijks zien we een groeiend aantal mensen in organisatie de waardering missen voor hun bijdrage aan het steeds groter wordende geheel. Doordat ze de verbinding tussen hun bijdrage en het succes niet meer ervaren verliezen ze hun intrinsieke verbinding met het Waarom van de organisatie en de te behalen doelen. Verbindende leiders herkennen dit en:

 • ze weten anderen te waarderen voor hun bijdragen in het bedrijf
 • ze geven ruimte aan emoties en zeggen ze eerlijk wat de situatie behelst
 • ze waarderen verschil en benutten conflicten om diepgang in relaties te creëren

 8. Resultaten zichtbaar maken

Leiders blijven optimistisch over de succeskansen, juist als er zich barrières voordoen of het net even lastig gaat. Ze:

 • benadrukken de positieve kant van de visie
 • laten zien van waar ze gekomen zijn
 • maken zichtbaar welke voortgang is geboekt
 • ze maken resultaten zichtbaar en laten anderen delen in hun successen
 • en vooral…….geven anderen het vertrouwen dat ze waardevolle bijdragen leveren 

Kortom, in tijden van crisis staan de échte leiders op. Zij durven gebaande paden los te laten, durven geldende conventies los te laten en staan in verbinding met hun eigen onvolkomenheden. Zij geven verantwoordelijkheid en vertrouwen en zetten hun eigen ego opzij. Het gaat niet om de leider, het gaat om het succes van de klant, de medewerker het team en de organisatie.

Gepubliceerd in de categorie: Leiderschap & Management