‘One-size-fits-all methode’ werkt écht niet!

  • One-size-fits-all-methode: voor iédereen in het team zaken dezelfde maatregelen afkondigen zoals: nieuwe werken terugdraaien of generieke doelstellingen opstellen…….Deze methodiek scheelt op korte termijn tijd, maar op lange termijn creëert het onbegrip en onvrede, waarmee de kans wordt vergroot dat juist de top 20% van je team de organsiatie verlaat. Advies: investeer tijd in een specifieke aanpak voor al je teamleden!
  • Controle v.s. Situationele vrijheid: uit vele onderzoeken is gebleken dat het vergroten van de controle bij medewerkers op middellange termijn tot averechtse resultaten leidt. En toch zien we het ook nu weer gebeuren: resultaten vallen tegen en managers grijpen naar 'lijstjes', 'systemen en procedures' en voeren de 'budgetdruk'  verder op etc. Ook hier geldt dat situationeel leiderschap het meeste rendement oplevert!
  • Verbinden vs. Werken: mede door de constante focus op omzet, winst & verlies zien we dat mensen in organisaties de échte verbinding verliezen met de organiatie, de klanten en vooral met hun eigen kernmotivatie voor wat ze doen. Van passievol bijdragen wordt het werk. Mensen zijn het meest innovatief, betrokken en succesvol als ze niet óp kracht werken, maar vanúit hun kracht werken en dat kan alleen als mensen weer verbinding maken met zichzelf en hun omgeving!

En binnen commercie:

Onder de blijvende omzetdruk, zien wij ook op het gebied van commercie ineffectieve patronen ontstaan:

  • Kwaliteit vs. Kwantiteit: sturing op hoogte van de salesinput in plaats van de kwaliteit van de input. Het aantal bedrijfsbezoeken en de aantallen acquisitie pogingen zijn méér leidend dan de kwaliteit van de input;
  • Halen vs. Brengen: meer focus op 'halen van de omzet' dan écht bij willen dragen aan het succes van de klánt (en hier tijd en daadwerkelijke aandacht in investeren!) door daadwerkelijk partner in business te zijn en vanuit een positief kritische houding sámen met de klant op zoek te gaan naar innovatieve oplossingen voor zijn/haar business issues;
  • Kort vs. Langcyclisch: onder druk van de resultaten onstaat er een 'sprinkhanen mentaliteit, waarbij focus ligt op het behalen van de kortcyclische doelen en er te weinig tijd wordt geïnvesteerd in zaken als innovatie, strategisch accountmanagement, product development. Kortom, waak voor uitholling van de resultaten op lange termijn!

Het tij keren: verbindend leiderschap

Om bovenstaande tendensen te keren, hebben wij in recente trajecten de volgende thema's geïntegreerd:

  • Verbinding: (weer) oprecht investeren in verbinding met medewerkers, klanten en met de eigen drijfveren. Weg van de spreadsheets en terug naar de WHY;
  • Persoonlijk leiderschap: door te focussen op persoonlijk leiderschap wordt het zelfsturend vermogen van de organisatie substantieel vergroot. Weg van de 'knellende procedures' en terug naar 'gezond verstand en de wíl om bij te dragen';
  • Weg van de 'controle': meer focus op mederwerker empowerment, daadwerkelijk sturen op output en ruimte geven aan ondernemerschap, innovatie en ontwikkeling;
  • Écht leiderschap tonen: door in de aansturing onderscheid te maken tussen de aanpak van de top 20%, de underperfomers en de 'middengroep' (gemiddeld meestal 60% van het team) krijgen de juiste mensen de juiste vrijheid die ze verdienen!
Gepubliceerd in de categorie: Leiderschap & Management