Je impact verder vergroten met Insights Discovery

Individuele impact vergroten

Optie 1: Jij en je tegenovergestelde type  

Vaak zitten we ‘vast’ in onze eigen patronen en als je blijft doen wat je deed, krijg je vaak wat je al had. Veel mensen maken de fout om ‘meer van het zelfde te doen’.

 • Lees je Insightsprofiel en haal uit de grafieken je twee belangrijkste voorkeursstijlen (of één als je maar één kleur boven de middellijn hebt).
 • Bepaal jouw ‘tegenovergestelde type’.
 • Haal uit onderstaand overzicht de kracht van jouw tegenovergestelde type.
 • Stel jezelf de volgende vragen:
  • Hoe kan ik de kracht van dit type in mijn werk integreren?
  • Wat levert het mij in mijn functie en voor mijn resultaten concreet op?
 • Probeer de komende week juist deze kracht in je werk toe te passen en evalueer het effect op je impact.

De kracht van het tegenovergestelde type

Optie 2: Je impact vergroten door beter ‘aan te sluiten’ 

Bij het beïnvloeden van onze omgeving gaan we te vaak uit van onze eigen voorkeuren en manier van communiceren. Je vergroot je impact substantieel wanneer het je lukt om je te verplaatsen in de stijl van je gesprekspartner. Hij/zij zal zich sneller begrepen voelen en minder weerstand vertonen.

 • Neem iemand in je hoofd en denk na over hoe je bij hem/haar optimaal zou kunnen aansluiten.
 • Probeer daarbij op basis van onderstaand overzicht zijn/haar type in te schatten.
 • Visualiseer nu het gesprek dat je met hem/haar gaat hebben:
  • Welke woorden ga je wel/niet gebruiken?
  • Hoe gaat je spreektempo zijn?
  • Hoe stem jij je lichaamshouding af op hem/haar?
  • Hoeveel tijd ga je nemen voor het gesprek?
 • Evalueer het gesprek: hoe was je impact op die ander? En de impact van het ‘aansluiten’ op jou?

Herkennen van het type

 

Impact vergroten voor Teams

Optie 1: maximaliseren van de aanwezige competenties

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat succesvolle teams goed in staat zijn om elkaars talenten in te zetten. Verder weten zij in de verschillende fases van de workflow ‘een pas op de plaats’ te maken met het invloed uit willen oefenen en vertrouwen zij in die fase op het talent van de collega’s.

Analyseer de projecten waar jullie als team aan werken. In welke fase bevindt het project zich en worden in de verschillende fases de competenties van de voorkeursstijlen voldoende ingezet? Onderstaand onderzicht kan je hierbij ondersteunen.

 • fase 1: opstart: wordt de creativiteit van GEEL benut?
 • fase 2: planning en project: wordt de objectiviteit van BLAUW ingezet?
 • fase 3: uitvoer: krijgt de daadkracht van ROOD voldoende ruimte?
 • fase 4: evaluatie en aanscherping: krijgen alle KLEUREN voldoende ruimte?
 • En: zet GROEN in alle fases zijn/haar verbindende kracht voldoende in?

succesvol als team g-wave

Optie 2: Verdiepen en verbreden van de kennis over elkaar

Succesvolle teams kennen elkaars sterke punten, accepteren elkaars minder sterke punten en communiceren hier open over. Om dit in het team te bevorderen, kunnen de teamleden eens per kwartaal aan elkaar de Insights Rapportage laten lezen en het team verder versterken door elkaar o.a. de volgende vragen te stellen:

 • Wat kan ik doen om jouw kwaliteiten beter te benutten?
 • Hoe kunnen wij onze communicatie nog beter op elkaar afstemmen?
 • Wat moeten we doen om uit elkaars ‘irritatiezone’ te blijven?
 • Welke projecten komen er aan en hoe gaan wij hierbij elkaars kwaliteiten optimaal inzetten?

Optie 3: De blinde vlekken en de impact op het team

Blinde vlekken kunnen veel irritatie opleveren binnen teams. Om blinde vlekker juist positief te laten werken, is het belangrijk dat ze binnen het team openlijk besproken mogen worden en ‘op tafel mogen staan’. Om dit te realiseren kan het team onderstaand overzicht gebruiken of:

 • Lees van elkaar het hoofdstuk ‘blinde vlekken’ uit de Insights rapportage.
 • Ieder teamlid maakt een top-3 van de blinde vlekken van alle andere collega’s.
 • In een ‘speeddate’ delen van de top-3 met elkaar.
 • Aan het einde van de speeddate kiest ieder teamlid één blinde vlek waar hij/zij mee aan de slag gaat.
 • Ieder teamlid geeft aan wat hij/zij nodig heeft van het team.
 • Na twee weken de impact en groei met elkaar evalueren.
 • Ieder teamlid kiest weer een nieuwe blinde vlek om mee aan de slag te gaan.

blinde vlek op een slechte dag

Overige werkvormen die je eenvoudig als team en individueel kunt doen:

 • Overdracht-Tegenoverdracht: aan elkaar in 1-op-1 gesprekken beschrijven wat we in elkaar ‘losmaken’ en dit begrijpen vanuit de verschillende voorkeursstijlen. Vorm: laat ze een tweetal kiezen, laat ze vervolgens opschrijven wat het effect van die persoon is (positief en constructief) en laat ze dit met elkaar uitwisselen en proberen te verklaren o.b.v. de verschillende voorkeuren.
 • Ontwikkeldoelen: periodiek de rapportage erbij halen en aan teamleden vragen waar ze komende periode actief op willen ontwikkelen als ze kijken naar de paragraaf over ontwikkeling (pag. 16 in de meeste rapportages). En wat ze hiervoor nodig hebben van collega’s, manager etc.
 • Teamwiel: pak het Teamwiel erbij en analyseer samen welke voorkeuren goed zijn ontwikkeld binnen het team en welke meer ruimte zouden moeten krijgen. Vervolgvragen: hoe kunnen we dit intern/extern oplossen, wie kan/wil dit ontwikkelen en hoe, wat betekent dit voor de ontwikkeling van het team etc.
 • Historie reflectie: bespreek fricties/conflicten of juist succeservaringen op basis van de voorkeursstijlen. Kunnen we onderling en als team ‘begrijpen’ waar het conflict of het succes vandaan komt? En zo ja, kunnen we het vermijden of juist verder ontwikkelen en kopiëren naar andere situaties?

En, mocht je aanvullende werkvormen willen voor specifieke thema’s in je team? Neem dan natuurlijk gewoon even contact op.

Gepubliceerd in de categorie: Talent Development